امور کلاس ها واساتید

قابل توجه دانشجویان استاد علی کریمی

فقط کلاس­های ساعت ۸الی ۱۳روزچهارشنبه مورّخ ۹۴/۲/۹ استاد: علی کریمی برگزار نمی­گردد.

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی (رشته الکترونیک)

دانشجویان متقاضی ترم تابستان دروس پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۹۴/۲/۲۵ به مدیر گروه مربوطه(آقای طاهری) اعلام نمایند  

قابل توجه دانشجویان استاد فیجانی

کلاس­های جبرانی استاد: خانم فیجانی به شرح ذیل برگزار می­گردد. آزمایشگاه سیستم کنترل خطی روزیکشنبه مورخ ۹۴/۲/۱۳ساعت ۸ کلاس (۲۱۳) عایق و فشار قوی...   ادامه ...

کلیه کلاس های استاد مجیدی پور فردا پنج شنبه مورخ ۹۴/۲/۱۰تشکیل نخواهد شد

کلیه کلاس های استاد مجیدی پور در روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۲/۱۰تشکیل نخواهد شد

قابل توجه دانشجویان استاد خانم کریمی نوری

کلاس جبرانی به شرح ذیل برگزار می گردد  زبان تخصصی روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۲/۹ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰  حسابداری پیشرفته (۲)روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۲/۹...   ادامه ...

قابل توجه دانشجویان استاد آقای کریمی

کلاس های روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۲/۲ استاد آقای علی کریمی برگزار نمی گردد  

کلیه کلاس های روزچهارشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۳ خانم فیاضی برگزار نمی گردد.

کلیه کلاس های روزچهارشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۳ خانم فیاضی برگزار نمی گردد.

کلاس های بعداز ظهر روزچهارشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۳ خانم زهرا پارسیان برگزار نمی گردد.

کلاس های بعداز ظهر روزچهارشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۳ خانم زهرا پارسیان برگزار نمی گردد.

کلیه کلاس های روزپنجشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۴ آقای روح اله کریمی مهرآبادی( گروه مکانیک) برگزار نمی گردد

کلیه کلاس های روزپنجشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۴ آقای روح اله کریمی مهرآبادی( گروه مکانیک) برگزار نمی گردد

کلیه کلاس های روزپنجشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۴ آقای ابوالفضل نظری برگزار نمی گردد.

کلیه کلاس های روزپنجشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۴ آقای ابوالفضل نظری برگزار نمی گردد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.