امور کلاس ها واساتید

دانشجویانی که با استاد جوزقی درس تربیت بدنی۱ و ۲ دارند

قابل توجه دانشجویانیکه با استاد جوزقی درس تربیت بدنی۱ و ۲ دارند: آزمون کتبی پایان ترم روز ۳ شنبه مورخ ۹۵/۳/۱۱ ساعت ۱۱ در...   ادامه ...

کلاس های روز چهارشنبه ۹۴/۱۲/۵ استاد دادپور

کلاس های روز چهارشنبه ۹۴/۱۲/۵ استاد دادپور تشکیل نمیگردد

زمان تحویل پروژه استاد بیگ رضایی

دانشجویان محترم جهت تحویل پروژه به استاد بیگ رضایی روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ به موسسه مراجعه نمایند. امور آموزش و اساتید

امتحان پایان ترم استادبیگلر

امتحان پایان ترم روزیکشنبه مورخ۶/۱۰/۹۴ساعت۸الی۱۰ نقشه کشی صنعتی  استادبیگلرکلاس ۱۰۱برگزارمی گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

جبرانی درس معماری کامپیوتراستادقاسمی روزدوشنبه مورخه ۹۴/۱۰/۷ ساعت ۱۰الی۱۲:۱۵ درکلاس ۱۰۱تشکیل می گردد

قابل توجه دانشجویان استاد حسن پارسیان

امتحان تئوری درس نقشه برداری در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۳/۱۰ساعت ۸ صبح برگزار می گردد. حضور همه دانشجویان الزامی است.

قابل توجه دانشجویان استاد مجیدی پور

کلیه کلاس های استاد مجیدی پور روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۲/۳۱ برگزار نخواهد شد.

کلیه کلاس های روزچهارشنبه مورّخ ۹۴/۲/۱۶استاد: حسن پارسیان برگزار نمی­گردد

کلیه کلاس های روزچهارشنبه مورّخ ۹۴/۲/۱۶استاد: حسن پارسیان برگزار نمی­گردد.

کلیه کلاس های روزچهارشنبه مورّخ ۹۴/۲/۱۶ خانم الهام قاسمی برگزار نمی­گردد

کلیه کلاس های روزچهارشنبه مورّخ ۹۴/۲/۱۶ خانم الهام قاسمی برگزار نمی­گردد.

قابل توجه دانشجویان خانم الهام قاسمی

امتحان میانترم درس ساختمان داده مقطع کاردانی روزچهارشنبه مورّخ ۹۴/۲/۲۳ برگزار می¬گردد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.