امور کلاس ها واساتید

نمرات سمینار دانشجویان ارشد عمران

تحویل پروزه و کارآموزی استاد محمدپور

دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی خود را با استاد محمدپور اخذ نموده اند از تاریخ ۹۵/۹/۱۴ الی ۹۵/۹/۱۸ از ساعت ۸ الی ۱۱...   ادامه ...

کلاس های استادجواهری روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۰ تشکیل نمیشود

کلاس های استادجواهری روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۰ تشکیل نمیشود

کلاسهای درس استاد شکوهی فر روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۸/۱۹ برگزار میگردد

کلاسهای درس استاد شکوهی فر روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۸/۱۹ برگزار میگردد

کلاسهای درس استاد فیجانی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۱۷ برگزار نمیگردد

کلاسهای درس استاد فیجانی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۱۷ برگزار نمیگردد

کلاسهای درس استاد محمدپور در تاریخ ۹۵/۰۸/۱۱ برگزار نمی گردد

کلاسهای درس استاد محمدپور روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۱۱ برگزار نمی گردد

کلاسهای درس استاد مجید سلیم مورخ ۹۵/۸/۴

کلاسهای درس مورخ ۹۵/۸/۴ نوبت صبح استاد مجید سلیم برگزار نمیگردد کلاسهای نوبت بعد از ظهر برگزار می گردد

کلاس درس استاد مجید نظری با تاخیر ساعت ۱۴ برگزار می گردد

کلاس درس استاد مجید نظری با تاخیر ساعت ۱۴ برگزار می گردد

کلاسهای درس استاد جوزقی در موخ ۹۵/۰۸/۰۴ برگزار نمی گردد

کلاسهای درس استاد جوزقی در موخ ۹۵/۰۸/۰۴ برگزار نمی گردد

کلاس های استاد کرمی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۳ برگزار نمیگردد

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد کرمی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۳ برگزار نمیگردد

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.